LED

Nazwa LED to skrót od angielskiego zwrotu "Light Emitting Diode", czyli dioda elektroluminescencyjna emitująca światło. W diodach elektroluminescencyjnych następuje bezpośrednia zamiana prądu elektrycznego na światło, które może przybierać różne barwy i kolory. Diody są elementami półprzewodnikowymi, których działanie oparte jest na zasadzie elektroluminescencji, czyli zdolności niektórych substancji do emitowania światła, wtedy gdy płynie przez nie prąd. W zależności od rodzaju wykorzystanego półprzewodnika dioda emituje światło o różnym kolorze. 

a

a

a

a